Vývoj ekonomického myšlení

 • počátky ve starověku – antika
 • Xenofon (asi 430 – 355 př. n. l.) autor spisu Oikonomikos – zabýval se správou a hospodařením domácnosti (role ženy kladná)
 • Platón – proti soukromému vlastnictví u vládců (vede to k preferenci vlastního zájmu nad obecným; úplatky, zneužití v politice)
 • Aristoteles – soukromé vlastnictví podporuje iniciativu a zvyšuje výkonnost jedinců

Pokračování textu

Mezinárodní vztahy před 1. sv. v.

 • velmoci:
  • Rakousko – Uhersko: uzavřelo smlouvu s Německem (geografická a vývojová blízkost)
  • Francie – spíše koloniální velmoc, držela francouzskou indočínu (Laos, Vietnam,…)
 • Anglie a Francie se začaly bát Německa a utvořily spolu „srdečnou“ dohodu
 • srdečná dohoda:
  • vydána 1904
  • být protiváhou Německa
  • dohody ohledně kolonií
 • Rusko (velmoc) – postupně se připojilo k srdečné dohodě, nejprve s Francií, pak s Anglií

Pokračování textu

Převážně fotky a text…