Balkán (2. pol. 19. st.)

 • 70. léta 19. st. – o Balkán má zájem Rakousko – Uhersko; Francie; Anglie; Rusko ⇒ 1877 – 78 rusko – turecká válka (Rusko a Turecko jsou hlavní válčící země)
 • válka skončila porážkou Turecka
 • 1878 – válka uzavřena Berlínským kongresem
 • Ber. kongres stanovuje:
  • 1) nezávislé státy na Balkánu: Rumunsko, Srbsko, Černá Hora
  • 2) Bulharsko získává autonomii na Turecku
   • Bulhaři mají získat autonomii jako malý stát → chce větší území → do budoucna hrozící konflikt
  • 3) Bosna nemá nezávislost, je pod vlivem Rakouska – Uherska → nespokojenost → místo vypuknutí 1. sv. v.
  • 4) Turecko poražené, musí platit poplatky, vedení země nuceno zemi reformovat k modernizaci
 • to vše je balkánská otázka

Revoluce r. 1848

Francie r. 1830

 • od r. 1815 vládnou Bourboni
 • Ludvík VIII. znovu zkusil prosazovat absolutismus → nepodařilo se
 • po smrti Ludvíka na trůn Karel X.
 • přitvrdil ještě více → dostal se do roztržky s parlamentem
 • tvrdil, že nepotřebuje parlament k vydávání zákonů
 • vydává ordonance = zákony vydávané bez souhlasu parlamentu
 • 07/1830 – po vydání jedné ordonance vzniká velká revoluce proti ordonancím → červencová revoluce
 • Karel odstoupil ve prospěch svého příbuzného – Ludvík Filip Orleánský – ten slíbil, že bude dodržovat ústavní monarchii
 • uklidnění situace, podpora podnikání
 • 1830 – 48: červencová monarchie (klid, podnikání, konstituční monarchie)
 • za Karla X. začala Francie získávat kolonie v S Africe

Pokračování textu

Volby

 • nejdůležitější příspěvek politické participace = způsob podílu každého občana na politickém rozhodování
 • vlastnosti:
  • tajné
  • přímé
  • rovné (všechny hlasy mají stejnou váhu)
  • volit smí dospělý občan země s volebním právem
 • volební systém – ústavou či zákonem stanovený způsob zastupitelských voleb do zastupitelských sborů
 • způsob přidělování mandátů kandidátům s ohledem na výsledky hlasování ve volbách
 • mandát – oprávnění a pravomoc voleného funkcionáře, kterého zvolili voliči

Pokračování textu

Politické ideologie

 • soustava idejí, teorií, postojů a názorů vyjadřujících vztah ke světu a jeho hodnotám (např. význam vzdělání pro jedince a pro stát)
 • každá ideologie se snaží vynaložit si svět, člověka a společnost po svém
 • tento výklad se stává základem politického programu (např. vzdělání musí být dostupné pro všechny → školné se neplatí nebo poskytnutí vzdělání je služba jako každá jiná)

Pokračování textu

Převážně fotky a text…