Česká literatura po 1. s. v.

 • do konce 1. s. v. spíše v pozadí
 • 1. pokusy o avantgardu – čeští autoři se nechávají ovlivnit
 • surrealismus, civilismus, expresionismus, vitalismus
 • před 1. s. v. – zatížena politikou, vlastenectvím – to mizí po válce
 • do centra moderní témata – nová technika, antimilitarismus
 • hl. téma: dělnictvo – proletářská literatura
 • proletariát – chudé dělnictvo
 • ve 30. letech avantgarda opadne, znovu se objevují katolické skupiny
 • objevuje se demokratická literatura – Čapkové, Poláček, Vančura, TGM
 • od pol. 30. let snaha o bránění národa

Pokračování textu

Divadlo po r. 1900

Francie

Edmond Rostand

 • žil kolem r. 1900
 • několik dramat
 • nejznámější – „Cyrano z Bergeracu“
  • hl. postava – Cyrano (má velký nos)
   • básník
   • šermíř, voják
   • zamiluje se do své sestřenice Roxany, ta se zamiluje do Kristiana, ten je hezký, ale je voják a nemá duši básníka
  • Roxana se zamiluje do Kristiana a vezmou se, Cyrano trpí jejich lásku
  • Kristian zemře ve válce, Roxana se na konci života uchýlí do kláštera
  • Cyrano nakonec umře

Pokračování textu

Anglicky píšící autoři z Ameriky

 • narozeni kolem 1900
 • zažili světovou hospodářskou krizi
 • po 1. sv. v. – americký sen = přesvědčení mladých lidí, že zbohatnou a bude se jim dobře dařit
 • mnozí autoři vystřízlivěli z am. snu
 • část am. spisovatelů po 1. sv. v. – „ztracená generace“
  • pojem zavedla Gertruda Steinová
 • ztracená generace vyjadřuje zklamání a skepsi → zhroucení am. snu
 • vracejí obrazy z 1. sv. v.
 • ve svých dílech popisují, jak válka zlikvidovala lidské hodnoty (hroucení hlavně mezilidských vztahů)
 • autoři z. generace se po válce nedokážou začlenit zpět do společnosti

Pokračování textu

Zvuk a jeho vlastnosti

 • zvuk = postupné podélné mechanické vlnění na které je citlivý lidský sluchový orgán
 • lidské ucho umí vnímat zvuk o frekvenci 16Hz – 16kHz
  • tomu se říká zvuk
 • ultrazvuk – ve fyzice totéž co zvuk, f > 16kHz
 • infrazvuk – f < 16Hz
  • člověku nepříjemný (i nebezpečný)
 • zdroj zvuku – chvějící se pružná tělesa

Pokračování textu

Mechanické vlnění

 • = děj, při kterém se kmitavý pohyb šíří prostředím díky silové vazbě mezi jednotlivými částicemi prostředí (atomy, molekulami nebo kuličkami spojenými pružinou)
 • zdroj vlnění – mechanický oscilátor, který vykonává netlumené harmonické kmitání, pohybuje se s frekvencí f a periodou T
  • díky silám se rozkmitají další body
 • kmitání se šíří prostředím rychlostí v – tím větší, čím jsou větší síly mezi částicemi
 • vlnová délka (lambda) = vzdálenost, do které se vlnění rozšíří za dobu 1 periody kmitání zdroje
 • lambda = v * T

Pokračování textu

Převážně fotky a text…