František Hrubín

 • poezie, próza, drama, film, žurnalistika, překladatelství (hlavně z FJ)
 • * v Praze, většina života v Posázaví (Lešany), měl tam dědečka (dědeček se objevuje v jeho dílech)
 • otec narukoval, když byl Fr. malý, i tak ho válka dost zasáhla
 • 1956: vystoupil na sjezdu Svazu čs. spisovatelů
  • → nemohl svobodně vydávat díla
  • → 60. a 70. léta jsou pro něj chudá
 • překládal z FJ

Pokračování textu

Česká poezie po r. 1918

 • velká část autorů levicově zaměřená
 • téma: dělnictvo, sociální problémy → proletářská poezie (literatura)
 • avantgardní umělecké směry experimentují s formou a obsahem básně
 • čeští avantgardisté – shlukli se v spolek „Devětsil“ – pojem přivedl Čapek
 • Devětsil založil Vladislav Vančura
 • Devětsil tvořili hlavně gymnaziální studenti

Pokračování textu

František Halas

 • * Brno
 • oba rodiče dělníci – vliv
 • začal se učit knihkupcem (zabýval se novinařinou)
 • nakonec novinář a básník
 • dobrovolník ve španělské ob. válce (za republiku) → novinové články
 • přítel – Jan Zahradníček
 • zemřel mladý
 • nedá se žánrově zařadit

Pokračování textu

Jižní Amerika

Podnebí

 • Andy izolují většinu území od Tichého oceánu
 • silný vliv nadmořské výšky na teploty a srážky
 • strmé JV svahy Brazilské vysočiny → srážky při pobřeží
 • Z pobřeží: studený Peruánský proud
 • V pobřeží: teplý Jižní rovníkový proud, Brazilský proud

Pokračování textu

Převážně fotky a text…