České stavovské povstání

 • Matyáš (bratr Rudolfa II.) – nastupuje po smrti bratra na český trůn
  • vládne 1611 – 1619
  • sídlí opět ve Vídní
  • podpora katolíků, nerespektuje Majestát
  • prohlubuje se krize ve společnosti:
   • 1) upadá hospodářství
   • 2) krize v celé Evropě
  • střety katolíci X protestanté
  • rekatolizační politikou dělí šlechtu na 2 tábory:
   • nespokojení katolíci
   • radikální katolíci
  • nespokojení katolíci (do čela Jindřich Matyáš Thurm, Václav Budovec z Budova) jdou na protest do české královské kanceláře, ta je na Pražském hradě – českými místodržícími jsou Vilém Slavata z Chlumu a Martinic z Chlumu a je tam přítomný i písař Fabricius → 2. česká defenestrace, ta ale dopadla dobře → defenestrace signálem vzpoury → počátek občanské války – „česká válka“
  • česká válka: nekatolíci (do čela hrabě Thurm) X katolíci
   • obě strany začínají zbrojit
   • jen malé šarvátky, hlavně na Moravě
  • Matyáš si vybírá jako nástupce svého synovce Ferdinanda Štýrského
  • Matyáš umírá krátce po začátku české války
 • stavy vybírají jiného panovníka – Fridrich Falcký (je z Falce)
 • Fridrich Falcký je uznán jen nekatolíky → to přiostřuje válku
 • F. Falcký je tu jen 1 zimu → „zimní král“
 • schyluje se k bitvě
 • nekatolíci X katolíci – 08.11.1620 v bitvě na Bílé Hoře
  • drtivě vyhráli katolíci
  • malá bitva měla na 300 let důsledky pro české země

České hospodářství v 16. st.

 • 16. st. – velký rozkvět (15.st. – husitství → úpadek)
 • do hospodářství neinvestují jen měšťané, ale i šlechta
 • šlechta podporuje hlavně: pivovarnictví, rybníkářství (Jakub Krčín z Jelčan – v jižních Čechách vybudoval velké rybníky), pěstování obilovin, těžba nerostných surovin (hlavně stříbra) – těží se hlavně na Jáchymovsku – těžbu v Jáchymově provozují Šlikové – těží se jáchymovský šlikovský tolar ⇒ vznik slova dolar
 • nejvýznamnější a nejbohatší rod – Rožmberkové
  • poslední Rožmberk – Petr Vok – neměl děti ⇒ Rožmberkové vymírají

Převážně fotky a text…